Поточний номер

№ 843 (2023): Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Германська філологія

Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Германська філологія / редкол.: І. М. Осовська (гол. ред.) та ін. Чернівці : Рута, 2023. Вип. 843. 168 с.

У збірнику вміщено статті, де розглянуто актуальні питання когнітивної та комунікативної лінгвістики, лінгвістики тексту, дискурсології, семантики, перекладознавства та методики викладання іноземних мов.

Опубліковано: 2023-07-06

Статті

Переглянути всі випуски

"Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Германська філологія" є фаховим виданням України, яке публікує наукові статті, присвячені актуальним проблемам філології, що висвітлюють особливості розвитку й функціонування германських мов, а також знайомить з новими здобутками науковців у сфері когнітивної та комунікативної лінгвістики, лінгвістики тексту, дискурсології,  методики викладання мов, перекладознавства. До співпраці запрошуються філологи–германісти, науковці, аспіранти, докторанти, викладачі старших класів закладів загальної середньої освіти.