About the Journal

ISSN 2518-7090

Свідоцтво про державну реєстрацію

друкованого засобу масової інформації

Серія КВ № 15754-4246Р від 02.10.2009 р.

 

 

Включено до переліку фахових видань України – Категорія Б –

Наказ Міністерства освіти і науки України 26.11.2020 р. № 1471,

рішення АК 26.11.2020 р. №1471.