Поточний номер

Том 11 (2022): Медіафорум : аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент

Одинадцятий том «Медіафоруму» містить наукові статті дослідників, які присвячені
актуальним проблемам міжнародних відносин, суспільних комунікацій та політичної науки в цілому. Особливу увагу приділено питанням російсько-української війни та повоєнного устрою в Європі. Збірка розрахована на спеціалістів у царинах політичного консультування та міжнародної аналітики, стратегічного менеджменту, медіа-комунікацій, держслужбовців та аспірантів.

Опубліковано: 2022-12-14

Весь випуск

Статті

Переглянути всі випуски

 ISSN 2522-4050

Проблематика: «Mediaforum» публікує  рецензовані оригінальні дослідження, наукові огляди, рецензії, а також матеріали круглих столів з актуальної проблематики. Журнал охоплює широкий спектр проблем, пов’язаних із аналізом внутрішньої та зовнішньої політики провідних світових держав, а також країн Центрально-Східної Європи. Особлива увага приділятиметься питанням зовнішньої політики України, її аналітичному супроводу на різних рівнях державного управління. Вітатимуться дослідження, у котрих автори розкриватимуть важливі аспекти інформаційно-аналітичної діяльності з проблем зовнішньої політики.

Другим важливим напрямом, безпосередньо пов’язаним  із міжнародною тематикою, є питання розвитку сучасної інформаційної політики держав на глобальному та регіональному рівнях. Ідеться зокрема про ефективну медійну політику України в умовах зовнішніх викликів та загроз. Важливі аспекти сучасної інформаційної політики країн ЄС, а також США, Канади, Китаю, РФ також у центрі уваги наукового видання.

Медіафорум публікує матеріали у таких основних галузях: теорія міжнародних відносин, політична система суспільства, політична антропологія, етнополітика та трансрегіональні процеси, сучасна інформаційна політика, зовнішня політика та інформаційна безпека, міжнародний брендинг, комунікативістика,  лінгвокультурологія.

Видавець: Чернівецьций національний університет імені Юрія Федьковича. Видається з 2011 р.

Періодичність: один-два рази на рік.

Мови: Українська, англійська, польська.

Абревіатура: Mediaforum

Головний редактор: Бурдяк Віра Іванівна

Заступники головного редактора: Монолатій Іван Сергійович, Фісанов Володимир Петрович

Відповідальний секретар: Осадца Іван Степанович

Політика відкритого доступу: Журнал «Медіафорум» дотримується політики відкритого доступу (Open Access). Усі статті розміщуються безстроково і безкоштовно відразу після виходу чергового числа. Повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових статей журналу представлений на офіційному сайті журналу у розділі Архіви.

Редакція журналу прийняла заходи для забезпечення високих етичних та професійних стандартів на основі вироблених DOAJ Принципів прозорості та найкращої практики в науковому видавництві. Дивитись більше Заява про етику публікаційної діяльності журналу «Медіафорум».