ПЕРЕКЛАД ЛАКУН У СУБТИТРАХ З НІМЕЦЬКОЇ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ

Ключові слова: аудіовізуальний переклад, субтитрування, лакунарність, німецько-українська мовна пара, трансформації

Анотація

У статті йдеться про поняття «лакунарності», зокрема проводиться аналіз перекладу лакун, або ж так званих «білих плям» перекладу, з німецької мови українською у субтитрах телевізійних випусків новин німецького телеканалу ZDF. Лакуни – це лексичні одиниці, для перекладу яких немає прямого відповідника, що зумовлено різними мовними картинами світу. Їх ще називають безеквівалентною лексикою. Е. Косеріу вважає, що переклад лакун – це, перш за все, переклад комунікативної ситуації, яку перекладач спершу повинен зрозуміти, а тоді якісно відтворити у перекладі. Відповідно, найпоширенішою стратегією відтворення лакун є, на його думку, описовий переклад. Сучасне перекладознавство спрямоване на розв’язання цієї проблеми, яка охоплює різні сфери життя людини. Зокрема, у цій статті розглядаються лакуни, які зустрічаються у публіцистиці. Передусім досліджується актуальна тема пандемії коронавірусу, економіки та політики. Актуальність даного дослідження полягає в недостатньому вивченні питання лакунарності в мовній парі німецька-українська, а саме переклад лакун у субтитрах. Аудіовізуальний переклад, субтитрування має певні технічні й контекстуальні особливості, які також треба враховувати.

Дослідження показало, що для перекладу лакун застосовується описовий переклад, методи транскодування (транскрипція та транслітерація) з та без пояснення, повне та часткове калькування. Задля створення адекватного та зрозумілого для реципієнта перекладу лакун від перекладача вимагається не лише високий рівень володіння мовами та знання культурних та ментальних особливостей, але й уміння користуватися пошуковими системами, ерудованість та креативність.

Посилання

Yeliseieva S. (2018). Osoblyvosti subtytruvannia yak napriamu perekladatskoi diialnosti [Features of the subtitling as a direction of translation activity]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia: Filolohiia, 158–160.
Radetska S. V., Kalishchak, T. T. (2016). Subtytruvannia yak vyd audiovizualnoho perekladu: perevahy ta nedoliky [Subtitling as a type of audiovisual translation: advantages and disadvantages]. Naukovi zapysky [Nizhynskoho derzhavnoho universytetu im. Mykoly Hoholia]. Filolohichni nauky, 81–84.
Ertelt-Vieth A. Interkulturelle Kommunikation und kultureller Wandel.Tübingen, 2005. 391 S.
Gil A. Kultur übersetzen: Zur Wissenschaft des Übersetzens im deutsch-französischen Diallog. Berlin, 2009. 285 S.
Jörn A. Linguistik und Übersetzung.Tübingen, 2013. 312 S.
Kononenko V. Rezension der Monographie Polyvariatät von Übersetzung von Igor Panasyk. Науковий вісник кафедри Юнеско КНЛУ. Серія Філологія. 2020. Вип. 39. С.114–118.
Prunč E. Einführung in die Translationswissenschaft. Graz, 2002. 374 S.

Переглядів анотації: 161
Завантажень PDF: 3
Опубліковано
2023-01-17