Contact

Kotsyubynsky 2
58002 Chernivtsi
Ukraine

Principal Contact

Andrii Samila
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National Universuty
Phone +380372584818

Support Contact

Mykola Khobzei