ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ЯК ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ

Ключові слова: стратегічна компетентність, редуктивні стратегії, стратегії досягнення, стратегії виправлення, динаміка застосування стратегій

Анотація

Стаття присвячена особливостям навчання стратегічній компетентності як способу зниження кількості комунікативних невдач. Стратегічна компетентність – один з компонентів комунікативної компетентності, її визначають як сукупність вербальних і невербальних комунікативних стратегій, що слугують для компенсації пробілів у комунікації. Вона передбачає планування подальших мовленнєвих дій, в тому числі здатність самовиправлення.

Об’єктом дослідження є процес навчання студентів початкових курсів іншомовної стратегічної компетентності. Предмет дослідження становлять зміст, засоби, прийоми формування комунікативних стратегій слововживання. Мета дослідження полягає у виявленні і відборі найбільш прийнятних стратегій слововживання для навчальних цілей, а також розробці способу організації навчання стратегічній компетентності на початкових курсах мовних факультетів. Реалізація цієї мети передбачає вирішення наступних завдань: визначити місце і роль стратегічної компетентності у структурі комунікації та описати різні підходи до її розгляду; проаналізувати особливості формування іншомовної стратегічної компетентності у студентів початкових курсів, які вивчають німецьку мову як другу іноземну; провести експериментальне навчання з метою визначення залежності кількості і якості комунікативних стратегій від організації навчання; розробити методику формування комунікативних стратегій слововживання і виявити її ефективність.

Різні види комунікативних стратегій поділено на редуктивні (уникнення теми, уникнення передачі задуманого змісту), стратегії досягнення (компенсувальні стратегії, перемикання на інший код, дослівний переказ, заміна, перифраз, пояснення іншими словами, словотвір, реструктуризація, пряме або непряме питання про допомогу) і стратегії виправлення (очікування, використання семантичного поля). 

Проаналізувавши динаміку застосування стратегій студентами конрольної і експериментальної групи, встановлено, що у міру навчання використанню стратегій почала зростати кількість позитивних стратегій досягнення. У той же час кількість використаних редуктивних стратегій знижувалася і дійшла на останніх заняттях до мінімальних величин. Загальна кількість використаних стратегій спочатку почала зростати, потім дещо знизилася і стабілізувався на середньому рівні (26,8 одиниць), в той час як використання редуктивних стратегій відчутно знизилося до мінімальних значень, що є результатом навчання учнів методиці стратегічної компетентності та застосування ними стратегій на практиці при відповідях на уроках.

Посилання

Vygotskiy L.S. Pedagogicheskaya psikhologiya [Pedagogical psychology]. M.: Pedagogika, 1991. 480 s.
Poymenova A.A. Leksicheskaya oshibka v svete strategiy preodoleniya kommunikativnykh zatrudneniy pri pol'zovanii inostrannym yazykom [Lexical error in the light of strategies for overcoming communicative difficulties when using a foreign language]: avtoref. dis... kand. filolog, nauk. Tver', 1999. 15 s.
Bachman L. Fundamental Considerations in Language Testing. Oxford: University Press, 1990. 408 p.
Bialystok E., Kellerman E. Language strategies in the classroom. Communication and learning in the classroom community. Singapore: SEAMEO RELC, 1987. P. 160–175.
Buscha A., Szita S. Begegnungen Deutsch als Fremdsprache A1 [Encounters German as a foreign language]. Leipzig: Schubert Verlag, 2020. 252 S.
Canale M., Swain M. Theoretical Bases of Communicative approaches to second language teaching and testing. Applied Linguistics. 1980. №1. P. 1–47.
Duff A.P. The lexical generation gap: a connectionist account of circumlocution in Chinese as a second language. Communication Strategies. Psycholinguistic and Sociolinguistic Perspectives. Lonon, New-York: Longman, 1997. P.192–215.
Kasper G. Repair in Foreign Language Teaching. Learning, Teaching and Communication in the Foreign Language Classroom. Aarhus: Aarhus Univ. Press, 1986. P. 23–39.
Kiyko S. Faux amis als Interferenzquelle im DaF-Unterricht [Faux amis as a source of interference in DaF lessons]. Festschrift für Ulrich Steinmüller zum 75. Geburtstag. Hrsg. von Hartung N., Zimmermann K. Berlin: Universitätsverlag der TU, 2017. S. 151–172.

Переглядів анотації: 86
Завантажень PDF: 2
Опубліковано
2023-01-17