СТРАТЕГІЇ АУДІЮВАННЯ У СТАРШОКЛАСНИКІВ, ЯКІ ВИВЧАЮТЬ НІМЕЦЬКУ МОВУ ЯК ДРУГУ ІНОЗЕМНУ: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ

Ключові слова: аудитивна компетентність, німецька мова як друга іноземна, учні старших класів ЗЗСО, стратегії аудіювання, аудіотекст, соціолінгвістичний експеримент

Анотація

Стаття присвячена встановленню стратегій аудіювання у старшокласників українського закладу загальної середньої освіти, які вивчають німецьку мову як другу іноземну. На основі анкетування учнів виокремлено частотні стратегії аудіювання при вивченні німецької мови як другої іноземної.

Дослідження показує, що опанування стратегіями аудіювання сприяє успішному розумінню звукового повідомлення та покращенню результатів під час виконання завдань на розвиток даної компетентності. Опитування учасників експерименту дозволило виявити найчастотніші стратегії аудіювання, що застосовують старшокласники на трьох етапах виконання завдання на аудіювання: підготовчому, під час прослуховування аудіозапису і після виконання завдання. Встановлено, що найбільш частотними стратегіями аудіювання у старшокласників є стратегії, пов’язані з функціонуванням механізмів пам’яті, а також прогностичні стратегії. У процесі сприйняття і розуміння мовлення на слух старшокласники використовують підхід «зверху – вниз», здогадуючись про значення незнайомих слів на основі контексту і заповнюючи пропуски інформації, спираючись на знайомі слова і фрази. При виконанні відповідного завдання учні регулярно використовують стратегії прогнозування можливих варіантів відповіді за наявності візуальної опори на друкований текст, розпізнавання граматичних конструкцій, прогнозування змісту аудіотексту та свої фонові знання.

Посилання

Bihych O.B. (2016) Praktykum z metodyky vykladannya inozemnyx mov u zahalno-osvitnix navchalnyx zakladax: navch. posibnyk. K.: Lenvit. 402 s.
Halskova N.D., Hez N.Y. (2006) Teoriya obucheniya inostrannym yazykam: Lingvodidaktika i metodika. M.: Akademiya. 335 s.
Kiyko S.V. / Kiyko Yu.Ye. (2022) Formuvannya kompetenciyi inshomovnoho pysemnoho movlennya studentiv za dopomohoyu elektronnyx dydaktychnyx zasobiv. Visnyk Cherniveckoho universytetu. Seriya: Hermanska filolohiya. Chernivci: ChNU, 2021. № 831-832. S. 85-96.
https://mel.chnu.edu.ua/upload/b74dd72216a45b62b929c5301ee05acc.pdf
Metodyka navchannya inozemnyx mov u serednix navchalnyx zakladax / Kol. avtoriv pid ker. S.Yu. Nikolayevoyi. K.: Lenvit, 2018. 319 s.
Rost M. Teaching and researching listening. 2nd ed. Harlow: Longman, 2011. 407 p.
Zalevskaya A. A. (2000) Vvedeniye v psixolingvistiku. M.: RHHU. 382 s.

Переглядів анотації: 65
Завантажень PDF: 2
Опубліковано
2023-01-17